Apie mus

UAB "BUV" yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Vadovaujantis LR CK, LR akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės normų aktais, steigėjo pasirašytu bendrovės steigimo akto pagrindu, bendrovė įsteigta neribotam laikui.

Įmonė įsteigta 2006 m. spalio 26 d.
Bendrovės buveinė: Kęstučio g. 6-2, 87122 Telšiai

Pagrindinė bendrovės veikla:
Pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimas, nuolatinė techninė priežiūra, pastatui priskirtos teritorijos priežiūra. Bendrovei suteikta teisė vykdyti administravimą 2011 metais.
UAB "Butų ūkio valdos" administruoja daugiau nei 100 namų (virš 2500 butų bei kitų patalpų).
Papildoma veikla:
Įvairių komunalinių ir statybos paslaugų teikimas bei tarpininkavimas.