Paslaugos

Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimas.

Administratorius savo pareigas vykdo LR CK, LRV priimtais įsakymais, Administravimo nuostatais bei kitais norminiais aktais. Įmonė turi reikiamus atestatus ir licenzijas.

Administratorius kiekvienam namui atlieka šias paslaugas:

 • Sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, jį papildo, koreguoja;
 • Tvarko pastato patalpų apskaitą, techninę dokumentaciją;
 • Tvarko pastato savininkų apskaitą;
 • Atlieka pastato bendrojo naudojimo objektų apžiūras;
 • Apžiūros akto surašymas, žurnalo užpildymas;
 • Nustato vadovaujantis apžiūros duomenimis reikalingų darbų apimtis, eiliškumą;
 • Atliekamų darbų lokalinės sąmatos sudarymas;
 • Remonto darbų organizavimas ( rangovo parinkimas: konkurso ar apklausos );
 • Organizuoja gyventojų susirinkimus;
 • Kontroliuoja eksploatavimo, remonto, teritorijos valymo darbų vykdymą;
 • Kontroliuoja ar tinkamai vykdomas komunalinių paslaugų sutartys (šiukšlių išvežimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra ir t.t.);
 • Kontroliuoja gyventojų ir kitų patalpų savininkų mokėjimus.