Renovacija

Įmonė aktyviai dalyvauja Daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinime. Organizuoja bei dalyvauja susirinkimuose su gyventojais aptariant namų renovacijos galimybes.

UAB „Butų ūkio valdos" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų atliekamas pastatų atnaujinimas (modernizavimas)
es logotipas
Visi projektai finansuojami iš „Daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis“

Pagal JESSICA:

 1. Sedos g. 3, Telšiai
 2. Džiugo g. 3, Telšiai
 3. Sedos g. 5, Telšiai
 4. Respublikos g. 73A, Telšiai
 5. Masčio g. 50, Telšiai
 6. Dariaus ir Girėno g. 5, Telšiai
 7. S. Daukanto g. 33, Telšiai
 8. Masčio g. 34, Telšiai
 9. Žemaitės g. 17A, Telšiai

Pagal naująjį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos modelį pirmam etape dalyvauja šie namai, kuriems parengti investiciniai projektai bei yra daugumos namo gyventojų pritarimai:

 1. Stoties g. 16, Telšiai
 2. Muziejaus g. 18a, Telšiai
 3. Šviesos g. 29, Telšiai
 4. Luokės g. 73, Telšiai

Antram etape UAB „Butų ūkio valdos" administruojami namai įtraukti šie renovuotini namai:

 1. Stoties g. 33, Telšiai
 2. Džiugo g. 1a, Telšiai
 3. Masčio g. 34, Telšiai
 4. Žemaitės g. 17A, Telšiai
 5. Žemaitės g. 29, Telšiai
 6. Dariaus ir Girėno g. 14, Telšiai
 7. Dariaus ir Girėno g. 12, Telšiai

Daugiau apie renovaciją galite pasidomėti svetainėje http://www.atnaujinkbusta.lt/

atnaujink busta


Paslaugos

Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimas.

Administratorius savo pareigas vykdo LR CK, LRV priimtais įsakymais, Administravimo nuostatais bei kitais norminiais aktais. Įmonė turi reikiamus atestatus ir licenzijas.

Administratorius kiekvienam namui atlieka šias paslaugas:

 • Sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, jį papildo, koreguoja;
 • Tvarko pastato patalpų apskaitą, techninę dokumentaciją;
 • Tvarko pastato savininkų apskaitą;
 • Atlieka pastato bendrojo naudojimo objektų apžiūras;
 • Apžiūros akto surašymas, žurnalo užpildymas;
 • Nustato vadovaujantis apžiūros duomenimis reikalingų darbų apimtis, eiliškumą;
 • Atliekamų darbų lokalinės sąmatos sudarymas;
 • Remonto darbų organizavimas ( rangovo parinkimas: konkurso ar apklausos );
 • Organizuoja gyventojų susirinkimus;
 • Kontroliuoja eksploatavimo, remonto, teritorijos valymo darbų vykdymą;
 • Kontroliuoja ar tinkamai vykdomas komunalinių paslaugų sutartys (šiukšlių išvežimas, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra ir t.t.);
 • Kontroliuoja gyventojų ir kitų patalpų savininkų mokėjimus.

Apie mus

UAB "BUV" yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Vadovaujantis LR CK, LR akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės normų aktais, steigėjo pasirašytu bendrovės steigimo akto pagrindu, bendrovė įsteigta neribotam laikui.

Įmonė įsteigta 2006 m. spalio 26 d.
Bendrovės buveinė: Kęstučio g. 6-2, 87122 Telšiai

Pagrindinė bendrovės veikla:
Pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimas, nuolatinė techninė priežiūra, pastatui priskirtos teritorijos priežiūra. Bendrovei suteikta teisė vykdyti administravimą 2011 metais.
UAB "Butų ūkio valdos" administruoja daugiau nei 100 namų (virš 2500 butų bei kitų patalpų).
Papildoma veikla:
Įvairių komunalinių ir statybos paslaugų teikimas bei tarpininkavimas.